Förmodligen den bästa privata Reggio Emilia inspirerade förskolan i Stockholm

 

>> BILDSPEL
 
>> ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS
>> STUDIEBESÖK
>> VÅRT KÖSYTEM
>> LEDIGA JOBB
 
TERAPIHUND
>> DJURENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE
 
FAKTA OM OSS
>> OM OSS
>> PEDAGOGER
>> VÄGBESKRIVNING
 
VAD ÄR REGGIO EMILIA?
>> HISTORIK
>> PEDAGOGIK
 
 
VERKSAMHETEN
>> VÅRT MÅL
>> DOKUMENTATION
>> PORTFOLIO
>> PROJEKT
>> VÄRDEGRUND
>> MILJÖ
>> BARN & SPRÅK
>> FÖRÄLDRAR &  DELAKTIGHET
>> KVALITETSSÄKRING
>> LIKABEHANDLINGSPLAN
>> RIKTLINJER VID SJUKDOM
>> VÅR MAT
 
 
ÖVRIGT
 
>> AVGIFTER
>> KONTAKTA OSS
 
 
FÖRÄLDRARSIDAN
>> LOGGA IN HÄR!
 
Förskolan Gläntan  AB ®
Frösätrabacken 7 C - 127 37 Skärholmen
Tel.08-88 84 11

info@forskolan-glantan.se
 
Rapportera eventuella fel på sidan till
webmaster@forskolan-glantan.se
 
 
Copyright © 2017 Förskolan Gläntan ® AB,
Samtliga rättigheter förbehålles.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Värdegrund

I mötet erfar barnen våra värderingar och blir i förlängningen byggstenar när barnen formar den egna värdegrunden. Vi lever i det globala samhället, många människor med olika kulturell bakgrund och olika synsätt lever i dag i Sverige.

För oss på Gläntan är det viktigt att värna om grundläggande demokratiska värderingar, om olikhet, människosyn och därmed också om mänskliga rättigheter.

Vi diskuterar gemensamt vad vi lägger in i de olika ord och begrepp när det gäller läroplanens grundläggande värden. Vi utformar en verksamhet som bygger på ett demokratiskt tänkande. Där barn möts av vuxna som respekterar dem, som får dem att uppleva att deras åsikter och tankar betyder något, utvecklar demokratiska värderingar.

 

 • Hur visar vi barnen respekt?
   
 • På vilka sätt kan vi låta barnen komma till tals?
   
 • Hur kan vi bemöta barn så att de upplever att deras tankar är viktiga?
   
 • Varifrån kommer jag?
   
 • Vem är jag?