Veckans matsedel ser du här!

Förmodligen den bästa privata Reggio Emilia inspirerade förskolan i Stockholm

 

>> BILDSPEL
 
>> ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS
>> STUDIEBESÖK
>> VÅRT KÖSYTEM
>> LEDIGA JOBB
 
TERAPIHUND
>> DJURENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE
 
FAKTA OM OSS
>> OM OSS
>> PEDAGOGER
>> VÄGBESKRIVNING
 
VAD ÄR REGGIO EMILIA?
>> HISTORIK
>> PEDAGOGIK
 
 
VERKSAMHETEN
>> VÅRT MÅL
>> DOKUMENTATION
>> PORTFOLIO
>> PROJEKT
>> VÄRDEGRUND
>> MILJÖ
>> BARN & SPRÅK
>> FÖRÄLDRAR &  DELAKTIGHET
>> KVALITETSSÄKRING
>> LIKABEHANDLINGSPLAN
>> RIKTLINJER VID SJUKDOM
>> VÅR MAT
 
 
ÖVRIGT
 
>> AVGIFTER
>> KONTAKTA OSS
 
 
FÖRÄLDRARSIDAN
>> LOGGA IN HÄR!
 
Förskolan Gläntan  AB ®
Frösätrabacken 7 C - 127 37 Skärholmen
Tel.08-88 84 11

info@forskolan-glantan.se
 
Rapportera eventuella fel på sidan till
webmaster@forskolan-glantan.se
 
 
Copyright © 2017 Förskolan Gläntan ® AB,
Samtliga rättigheter förbehålles.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJEKT

Bilden är ett viktigt uttrycksmedel hos oss på Gläntan, ett av de hundra språken som används.  Syftet är i första hand att hjälpa barnen att skaffa sig en djupare förståelse för världen, att lära sig se. Genom att utforska olika material uppstår olika utmaningar som får barnen att ta ett kliv till och det ger nya insikter som ger upphov till nya lustfyllda frågeställningar att undersöka. Detta handlar om seendets pedagogik som inte bara handlar om att se utan att tränga in i tingen, tillägna sig, reflektera och kunna ta ställning. Att inse och få en nyfikenhet som leder till kunskap.

I våra verkstadsgrupper som är en stadigvarande återkommande aktivitet flera gånger i veckan låter vi barnen undersöka och arbeta i olika material lera, sand, naturmaterial, papper, oljefärg mm. Allt material står tillgängligt för barnen så att de själva väljer och skapar efter deras fantasi och inspiration.

 

 
Projekt Vulkanen      
 

I det skapande konstnärliga materialet är syftet inte att framställa konstnärliga produkter, utan att erbjuda material utvecklar och fördjupar barns läroprocess. Med hjälp av detta material kan barnen antingen uttrycka eller gestalta redan genomlevd mening/kunskap eller via själva uttrycket pröva och forska efter ny mening/kunskap om och om igen.
Vi arbetar med projekt i små grupper 5 – 6 barn. Vi utgår från barnens diskussioner och intressen. Vi ser projekt som ett tillfälle till inlärning och skapande av nya kunskaper, där utgångspunkter är barnens egna tankar och idéer.
Barnen blir arkeologer som gräver och forskar efter egna svar, där vikten inte finns i svaret utan i själva sökandet.
Vi pedagoger är hela tiden till förfogande för dem, men vi tillrättavisar dem inte.
Vi vill att barnen själva hittar lösningen på ett problem.
 

Vi läser alltid upp dokumentationerna från gång till gång, så att barnen får en återblick vad de gjort gången innan och det skapas en röd tråd i arbetet.
Projektarbetena sätts upp på speciella dokumentationstavlor som finns över hela förskolan.
Detta blir också ett verktyg, inte bara för att stödja barnens läroprocess utan också ett verktyg för pedagogen. Dokumentationen har också en viktig uppgift för stöd för minnet, vilket är viktigt för inlärningen. Därför är det nödvändigt att barn och pedagoger tillsammans stannar upp och reflekterar över den gemensamma processen.

Barnen och pedagogerna tolkar tillsammans och finner nya vägar.