Förmodligen den bästa privata Reggio Emilia inspirerade förskolan i Stockholm

 

>> BILDSPEL
 
>> ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS
>> STUDIEBESÖK
>> VÅRT KÖSYTEM
>> LEDIGA JOBB
 
TERAPIHUND
>> DJURENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE
 
FAKTA OM OSS
>> OM OSS
>> PEDAGOGER
>> VÄGBESKRIVNING
 
VAD ÄR REGGIO EMILIA?
>> HISTORIK
>> PEDAGOGIK
 
 
VERKSAMHETEN
>> VÅRT MÅL
>> DOKUMENTATION
>> PORTFOLIO
>> PROJEKT
>> VÄRDEGRUND
>> MILJÖ
>> BARN & SPRÅK
>> FÖRÄLDRAR &  DELAKTIGHET
>> KVALITETSSÄKRING
>> LIKABEHANDLINGSPLAN
>> RIKTLINJER VID SJUKDOM
>> VÅR MAT
 
 
ÖVRIGT
 
>> AVGIFTER
>> KONTAKTA OSS
 
 
FÖRÄLDRARSIDAN
>> LOGGA IN HÄR!
 
Förskolan Gläntan  AB ®
Frösätrabacken 7 C - 127 37 Skärholmen
Tel.08-88 84 11

info@forskolan-glantan.se
 
Rapportera eventuella fel på sidan till
webmaster@forskolan-glantan.se
 
 
Copyright © 2017 Förskolan Gläntan ® AB,
Samtliga rättigheter förbehålles.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PEDAGOGIK

Vårt arbetssätt är inspirerat av förhållningssättet i Reggio Emilia dvs. att den grundläggande tanken är att alla barn föds kompetenta. Vi utgår från det enskilda barnet, dess tankar och värld. Vi ger inga färdiga svar på saker och ting utan vi hjälper barnet i dess strävan att bilda sig en egen uppfattning eller beslut.

I Reggio Emilia talar man om att synliggöra barnet, sig själv sin pedagogik.

I sitt skapande uppmuntrar vi och ger dem möjlighet att utveckla sin kreativitet och låta fantasin flöda fritt. Vi utgår från varje barn och vad de har med sig i sin ryggsäck.

Vårt instrument för att lyssna och ta till vara barnets tankar och idéer är pedagogisk dokumentation.

Miljöns viktigaste uppgift ligger i att den uppmanar barnet till självständigt utforskande.

En miljö anpassad efter barnets behov är under ständig förändring och kräver flexibla lösningar.

Miljön är uppbyggd för möten mellan barn och vuxna att dela in rummen i olika hörnor skapar dessa möjligheter ”den tredje pedagogen”. Miljön berättar vad som händer på förskolan genom dokumentation, information och projekt och aktiviteter

 • Vi involverar alla sinnen och använder många olika språk (bild, tal, skrift och kroppsspråk rörelse, musik och matematik etc.)
   
 • Vi låter fantasi och humor spela en stor roll.   
   
 • Barnen får prova sina egna funderingar och teorier, på så sätt ger vi barnen en tilltro till den egna förmågan att skapa, lära, välja och påverka.
   
 • Vi ser barngruppen som en pedagogisk resurs, som tillsammans prövar hypoteser och söker lösningar.
   
 • Vi betonar kunskapsskapandet som en röd tråd i verksamheten.