Förmodligen den bästa privata Reggio Emilia inspirerade förskolan i Stockholm

 

>> BILDSPEL
 
>> ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS
>> STUDIEBESÖK
>> VÅRT KÖSYTEM
>> LEDIGA JOBB
 
TERAPIHUND
>> DJURENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE
 
FAKTA OM OSS
>> OM OSS
>> PEDAGOGER
>> VÄGBESKRIVNING
 
VAD ÄR REGGIO EMILIA?
>> HISTORIK
>> PEDAGOGIK
 
 
VERKSAMHETEN
>> VÅRT MÅL
>> DOKUMENTATION
>> PORTFOLIO
>> PROJEKT
>> VÄRDEGRUND
>> MILJÖ
>> BARN & SPRÅK
>> FÖRÄLDRAR &  DELAKTIGHET
>> KVALITETSSÄKRING
>> LIKABEHANDLINGSPLAN
>> RIKTLINJER VID SJUKDOM
>> VÅR MAT
 
 
ÖVRIGT
 
>> AVGIFTER
>> KONTAKTA OSS
 
 
FÖRÄLDRARSIDAN
>> LOGGA IN HÄR!
 
Förskolan Gläntan  AB ®
Frösätrabacken 7 C - 127 37 Skärholmen
Tel.08-88 84 11

info@forskolan-glantan.se
 
Rapportera eventuella fel på sidan till
webmaster@forskolan-glantan.se
 
 
Copyright © 2017 Förskolan Gläntan ® AB,
Samtliga rättigheter förbehålles.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INNE MILJÖ

 

Vår miljö är genomtänkt in i minsta detalj. Vi kan dock aldrig bli färdiga med miljön, då barnen såväl som verkligheten ständigt förändras.
Det innebär att diskussionen om miljön alltid måste hållas vid liv - vi måste hela tiden ifråga sätta och fundera över om idéerna fortfarande håller.
Vi erbjuder barnen en miljö som bjuder på överraskning och utmaning.
Den är estetisk tilltalande och bjuder på spänning och delaktighet.
Miljön är välkomnande.
En känsla av lust och delaktighet ska möta alla som är på eller som besöker förskolan.
Det är viktigt för oss att barnen själva kan påverka miljön.
Men även föräldrarnas del i miljön har stor betydelse.
 

 

Bygghörnan är en demokratisk mötesplats, ett sätt för förhandling.
Det finns så många uttryckssätt och möjligheter i bygg och konstruktion. Materialet inspirerar och barnen möts, förhåller sig till upplevelser, samt hittar nya vägar. Alla sinnen och erfarenheter utmanas.
Genom bygg och konstruktionsleken försöker barnen förstå sin omvärld på samma sätt som genom allt annat de gör.
Bygghörnan är ett språk eller ett verktyg som barnen har tillgång till på Gläntan.

 

UTE MILJÖ

Leken utomhus är mycket konkret och rörlig, och rika på möjligheter till språkutvecklande dialog, begreppsbildning som att beskriva ett blads färg och form för en kamrat, så att den kan måla det, ger en god träning att finna rätt ord.


Vi arbetar med naturen utifrån årstiderna då barnen får uppleva skogen med alla sina sinnen, samla, jämföra och sortera. Tillsammans leker vi lekar och sjunger sånger som anknyter till den planerade aktiviteten.
Vi tar in naturen på olika sätt i projektet, t.ex. att samla olika långa korta tjocka pinnar och därefter jämföra det med att rita med tjocka, tunna, spetsiga, trubbiga pennor. Detta ger också övning i sorteringsövningar som tränar att kunna se skillnader och att organisera föremål efter olika kriterier, samt att kunna uttrycka det. Detta är nödvändigt för det matematiska tänkandet och vid läsinlärning. Grupperna leds av en pedagog som har gått utbildning genom friluftsfrämjandet.