Förmodligen den bästa privata Reggio Emilia inspirerade förskolan i Stockholm

 

>> BILDSPEL
 
>> ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS
>> STUDIEBESÖK
>> VÅRT KÖSYTEM
>> LEDIGA JOBB
 
TERAPIHUND
>> DJURENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE
 
FAKTA OM OSS
>> OM OSS
>> PEDAGOGER
>> VÄGBESKRIVNING
 
VAD ÄR REGGIO EMILIA?
>> HISTORIK
>> PEDAGOGIK
 
 
VERKSAMHETEN
>> VÅRT MÅL
>> DOKUMENTATION
>> PORTFOLIO
>> PROJEKT
>> VÄRDEGRUND
>> MILJÖ
>> BARN & SPRÅK
>> FÖRÄLDRAR &  DELAKTIGHET
>> KVALITETSSÄKRING
>> LIKABEHANDLINGSPLAN
>> RIKTLINJER VID SJUKDOM
>> VÅR MAT
 
 
ÖVRIGT
 
>> AVGIFTER
>> KONTAKTA OSS
 
 
FÖRÄLDRARSIDAN
>> LOGGA IN HÄR!
 
Förskolan Gläntan  AB ®
Frösätrabacken 7 C - 127 37 Skärholmen
Tel.08-88 84 11

info@forskolan-glantan.se
 
Rapportera eventuella fel på sidan till
webmaster@forskolan-glantan.se
 
 
Copyright © 2017 Förskolan Gläntan ® AB,
Samtliga rättigheter förbehålles.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÅL

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi skall skapa ett varmt och tillmötesgående klimat.

Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmet skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

 

 

Barnen

 • Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar språk och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
   
 • Förståelse att alla människor har lika värde.
   
 • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
   
 • Utveckla sin identitet och känna trygghet i den.
   
 • Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
   
 • Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.
   
 • Att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ansvara för gemensamma regler.

 

Föräldrar

 

 • Vi är lyhörda och beaktar föräldrarnas åsikter och synpunkter, både när det gäller barnen och verksamheten.
   
 • Visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar
   
 • Ge föräldrarna möjlighet att utöva inflytande över  mål och konkretisera i den pedagogiska planeringen