Förmodligen den bästa privata Reggio Emilia inspirerade förskolan i Stockholm

 

>> BILDSPEL
 
>> ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS
>> STUDIEBESÖK
>> VÅRT KÖSYTEM
>> LEDIGA JOBB
 
TERAPIHUND
>> DJURENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE
 
FAKTA OM OSS
>> OM OSS
>> PEDAGOGER
>> VÄGBESKRIVNING
 
VAD ÄR REGGIO EMILIA?
>> HISTORIK
>> PEDAGOGIK
 
 
VERKSAMHETEN
>> VÅRT MÅL
>> DOKUMENTATION
>> PORTFOLIO
>> PROJEKT
>> VÄRDEGRUND
>> MILJÖ
>> BARN & SPRÅK
>> FÖRÄLDRAR &  DELAKTIGHET
>> KVALITETSSÄKRING
>> LIKABEHANDLINGSPLAN
>> RIKTLINJER VID SJUKDOM
>> VÅR MAT
 
 
ÖVRIGT
 
>> AVGIFTER
>> KONTAKTA OSS
 
 
FÖRÄLDRARSIDAN
>> LOGGA IN HÄR!
 
Förskolan Gläntan  AB ®
Frösätrabacken 7 C - 127 37 Skärholmen
Tel.08-88 84 11

info@forskolan-glantan.se
 
Rapportera eventuella fel på sidan till
webmaster@forskolan-glantan.se
 
 
Copyright © 2017 Förskolan Gläntan ® AB,
Samtliga rättigheter förbehålles.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIVSMEDELSHYGIEN – ett kvalitetsverktyg

 

En fungerande egenkontroll gör att vi tydigt kan redovisa hur förskolan säkerställer att lokalerna är bra och att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö.

Förskolans system för egenkontrollen beskriver vilka rutiner som finns för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på företag som hanterar livsmedel.

 

Dokumenterade rutiner finns för att kontinuerligt kontrollera att utrustning, renhållning, hygien, avfall samt hantering av livsmedel fungerar.

En väl genomtänkt dokumentation underlättar förskolans bedömningar av de risker som verksamheten medför.

 

Förskolan har upprättat ett system, HACCP som identifierar, bedömer och styr faror som är viktiga för vår livsmedelssäkerhet.

 

Förskolan utför systematiskt en revision för att avgöra om verksamheten, resultatet överensstämmer med planerade åtgärder, om åtgärderna har genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga för att nå målen.