Förmodligen den bästa privata Reggio Emilia inspirerade förskolan i Stockholm

 

>> BILDSPEL
 
>> ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS
>> STUDIEBESÖK
>> VÅRT KÖSYTEM
>> LEDIGA JOBB
 
TERAPIHUND
>> DJURENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE
 
FAKTA OM OSS
>> OM OSS
>> PEDAGOGER
>> VÄGBESKRIVNING
 
VAD ÄR REGGIO EMILIA?
>> HISTORIK
>> PEDAGOGIK
 
 
VERKSAMHETEN
>> VÅRT MÅL
>> DOKUMENTATION
>> PORTFOLIO
>> PROJEKT
>> VÄRDEGRUND
>> MILJÖ
>> BARN & SPRÅK
>> FÖRÄLDRAR &  DELAKTIGHET
>> KVALITETSSÄKRING
>> LIKABEHANDLINGSPLAN
>> RIKTLINJER VID SJUKDOM
>> VÅR MAT
 
 
ÖVRIGT
 
>> AVGIFTER
>> KONTAKTA OSS
 
 
FÖRÄLDRARSIDAN
>> LOGGA IN HÄR!
 
Förskolan Gläntan  AB ®
Frösätrabacken 7 C - 127 37 Skärholmen
Tel.08-88 84 11

info@forskolan-glantan.se
 
Rapportera eventuella fel på sidan till
webmaster@forskolan-glantan.se
 
 
Copyright © 2017 Förskolan Gläntan ® AB,
Samtliga rättigheter förbehålles.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Likabehandlingsplan – ett kvalitetsarbete

 

Från och med 1 april 2006 gäller en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Lagen stärker barns lika rättigheter .

Den innebär för oss en skyldighet att tillsammans med pedagoger, barn och föräldrar förebygga och förhindra all kränkande behandling.

Arbetet grundar sig på förskolans gemensamma värdegrund.

TRYGGHET    RESPEKT    DEMOKRATI    LIKA VÄRDE

 

Förskolans Likabehandlingsplan innehåller mål och metoder, förebyggande arbete, ansvar, dokumentation samt åtgärder/ uppföljning. Likabehandlingsplanen är ett levande styrdokument som revideras årligen i samband med förskolans kvalitetsredovisning.