Förmodligen den bästa privata Reggio Emilia inspirerade förskolan i Stockholm

 

>> BILDSPEL
 
>> ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS
>> STUDIEBESÖK
>> VÅRT KÖSYTEM
>> LEDIGA JOBB
 
TERAPIHUND
>> DJURENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE
 
FAKTA OM OSS
>> OM OSS
>> PEDAGOGER
>> VÄGBESKRIVNING
 
VAD ÄR REGGIO EMILIA?
>> HISTORIK
>> PEDAGOGIK
 
 
VERKSAMHETEN
>> VÅRT MÅL
>> DOKUMENTATION
>> PORTFOLIO
>> PROJEKT
>> VÄRDEGRUND
>> MILJÖ
>> BARN & SPRÅK
>> FÖRÄLDRAR &  DELAKTIGHET
>> KVALITETSSÄKRING
>> LIKABEHANDLINGSPLAN
>> RIKTLINJER VID SJUKDOM
>> VÅR MAT
 
 
ÖVRIGT
 
>> AVGIFTER
>> KONTAKTA OSS
 
 
FÖRÄLDRARSIDAN
>> LOGGA IN HÄR!
 
Förskolan Gläntan  AB ®
Frösätrabacken 7 C - 127 37 Skärholmen
Tel.08-88 84 11

info@forskolan-glantan.se
 
Rapportera eventuella fel på sidan till
webmaster@forskolan-glantan.se
 
 
Copyright © 2017 Förskolan Gläntan ® AB,
Samtliga rättigheter förbehålles.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kvalitetssäkring

 

Förskolans kvalitet och utvecklingsarbete utarbetas i en verksamhetsplan som är relaterad till åtaganden, arbetssätt och tydliggörandet av läroplanens uppsatta mål för förskolan.

 

Kvalitetssäkring uppnås genom:

 

 

 

  • Utvärdering, uppföljning och analys vilket sker systematiskt i form av diskussioner och verksamhetsberättelse/kvalitetsredovisning.
  • Pedagogisk dokumentation
  • Avdelningsmöten, personalmöten och planeringsdagar.
  • Utvecklingssamtal
  • Kompetensutveckling
     
  • Förskoleundersökning
     

 

Förskolan har upprättat handlingsplaner för barnsäkerhet, krisplaner och likabehandlingplan .

Förskolan utför egenkontroller i systematisk Brandskydd, Livsmedelshantering, Barnskydd, Miljö och hälsa samt Arbetsmiljö.

Genom erfarenhet att arbeta tillsammans, systematiskt dokumentera och utvärdera den föräldrasamarbete skapar förskolan förutsättningar att skapa kvalitetsarbetet till en levande utvecklingsverksamhet.