VI ÄR ORGINALET " FÖRSKOLAN GLÄNTAN " I SVERIGE SEDAN 1994 SOM FLER OCH FLER VÄLJER ATT KOPIERA, PGA VÅRT STORA KUNNANDE........................................VI HAR MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET AV REGGIO EMILIA PEDAGOGIKEN ……………………….VI HAR ÄVEN FÖRELÄSNINGAR………………..

Förmodligen den bästa privata Reggio Emilia inspirerade förskolan i Stockholm
   
Snabbaste och enklaste sättet att ställa ert barn i vårt kösystem.......KLICKA HÄR!

>> BILDSPEL
 
>> STUDIEBESÖK
>> ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS
>> VÅRT KÖSYTEM
>> LEDIGA JOBB
 
TERAPIHUND
>> DJURENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE
 
FAKTA OM OSS
>> OM OSS
>> PEDAGOGER
>> VÄGBESKRIVNING
 
VAD ÄR REGGIO EMILIA?
>> HISTORIK
>> PEDAGOGIK
 
 
VERKSAMHETEN
>> VÅRT MÅL
>> DOKUMENTATION
>> PORTFOLIO
>> PROJEKT
>> VÄRDEGRUND
>> MILJÖ
>> BARN & SPRÅK
>> FÖRÄLDRAR &  DELAKTIGHET
>> KVALITETSSÄKRING
>> LIKABEHANDLINGSPLAN
>> RIKTLINJER VID SJUKDOM
>> VÅR MAT
 
 
ÖVRIGT
>> LEDIGA JOBB
>> AVGIFTER
>> KONTAKTA OSS
 
 
FÖRÄLDRARSIDAN
>> LOGGA IN HÄR!
 
Förskolan Gläntan  AB ®
Frösätrabacken 7 C - 127 37 Skärholmen
Tel.08-88 84 11

info@forskolan-glantan.se
 
Rapportera eventuella fel på sidan till
webmaster@forskolan-glantan.se
 
 
Copyright © 2016 Förskolan Gläntan ® AB,
Samtliga rättigheter förbehålles.
 

 

KVALITETSSÄKRING

 

Förskolans kvalitet och utvecklingsarbete utarbetas i en verksamhetsplan som är relaterad till åtaganden, arbetssätt och tydliggörandet av läroplanens uppsatta mål för förskolan.

 

Kvalitetssäkring uppnås genom:

 

 

 

  • Utvärdering, uppföljning och analys vilket sker systematiskt i form av diskussioner och verksamhetsberättelse/kvalitetsredovisning.
  • Pedagogisk dokumentation
  • Avdelningsmöten, personalmöten och planeringsdagar.
  • Utvecklingssamtal
  • Kompetensutveckling
     
  • Förskoleundersökning
     

 

Förskolan har upprättat handlingsplaner för barnsäkerhet, krisplaner och likabehandlingplan .

Förskolan utför egenkontroller i systematisk Brandskydd, Livsmedelshantering, Barnskydd, Miljö och hälsa samt Arbetsmilö.

Genom erfarenhet att arbeta tillsammans, systematiskt dokumentera och utvärdera den föräldrasamarbete skapar förskolan förutsättningar att skapa kvalitetsarbetet till en levande utvecklingsverksamhet.

            
 
 
 
 

 

 

nano