VI ÄR ORGINALET " FÖRSKOLAN GLÄNTAN " I SVERIGE SEDAN 1994 SOM FLER OCH FLER VÄLJER ATT KOPIERA, PGA VÅRT STORA KUNNANDE........................................VI HAR MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET AV REGGIO EMILIA PEDAGOGIKEN ……………………….VI HAR ÄVEN FÖRELÄSNINGAR………………..

Förmodligen den bästa privata Reggio Emilia inspirerade förskolan i Stockholm
   
Snabbaste och enklaste sättet att ställa ert barn i vårt kösystem.......KLICKA HÄR!

>> BILDSPEL
 
>> STUDIEBESÖK
>> ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS
>> VÅRT KÖSYTEM
>> LEDIGA JOBB
 
TERAPIHUND
>> DJURENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE
 
FAKTA OM OSS
>> OM OSS
>> PEDAGOGER
>> VÄGBESKRIVNING
 
VAD ÄR REGGIO EMILIA?
>> HISTORIK
>> PEDAGOGIK
 
 
VERKSAMHETEN
>> VÅRT MÅL
>> DOKUMENTATION
>> PORTFOLIO
>> PROJEKT
>> VÄRDEGRUND
>> MILJÖ
>> BARN & SPRÅK
>> FÖRÄLDRAR &  DELAKTIGHET
>> KVALITETSSÄKRING
>> LIKABEHANDLINGSPLAN
>> RIKTLINJER VID SJUKDOM
>> VÅR MAT
 
 
ÖVRIGT
>> LEDIGA JOBB
>> AVGIFTER
>> KONTAKTA OSS
 
 
FÖRÄLDRARSIDAN
>> LOGGA IN HÄR!
 
Förskolan Gläntan  AB ®
Frösätrabacken 7 C - 127 37 Skärholmen
Tel.08-88 84 11

info@forskolan-glantan.se
 
Rapportera eventuella fel på sidan till
webmaster@forskolan-glantan.se
 
 
Copyright © 2016 Förskolan Gläntan ® AB,
Samtliga rättigheter förbehålles.
 

 

AVGIFTER


Avgiften beror på den sammanlagda inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört, och på hur många barn ni har plats för i förskola eller familjedaghem. Ni betalar maxtaxan om ni i hushållet tjänar totalt
42 000 kronor i månaden eller mer innan skatt. Du kan läsa längst ner på sidan vad som räknas som avgiftsgrundande inkomst.

Du ska betala avgift från och med det datum då platsen blev tillgänglig. Du betalar för 11 månader per år (juli är avgiftsfri)

Heltidsavgift 2005 för barn som är mellan 1 och 3 år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskolan eller familjedaghemmet:

Första barnet: 3 % av inkomsten, max 1 260 kr/månad
Andra barnet: 2 % av inkomsten, max 840 kr/månad
Tredje barnet: 1 % av inkomsten, max 420 kr/månad
Fjärde barnet: ingen avgift

Deltidsavgift 2005 för barn som - är mellan 1 och 3 år och går högst 30 timmar i veckan - är 4 eller 5 år och går mer än 15 timmar i veckan:

Första barnet: 2 % av inkomsten, max 840 kr/månad
Andra barnet: 1 % av inkomsten, max 420 kr/månad
Tredje barnet: 1 % av inkomsten, max 420 kr/månad Fjärde barnet: ingen avgift

Barn som är 4 eller 5 år får gå gratis 15 timmar i veckan, från och med augusti det år barnet fyller fyra år.

Se till att du betalar rätt avgift Du ska anmäla så snart som möjligt om din inkomst ändras, eller om något annat som påverkar avgiften ändras.

Kontrollera att du betalar rätt avgift! Om du har betalat för hög avgift kan du bara få tillbaka pengar för högst två månader. Om du har betalat för lite ska du däremot betala i efterhand.

Om vi ändrar din avgift gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

Om du inte lämnar en inkomstuppgift, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter, får du betala maxavgiften.

Avgiftsgrundande inkomst
Din avgiftsgrundande inkomst är normalt din lön före skatt.
Som avgiftsgrundande inkomst räknas också föräldrapenning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning,
vuxenstudiebidrag, inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter, pension, sjukbidrag,
rehabiliteringspenning, skattepliktigt vårdbidrag, korttidsstudiestöd, skattepliktigt utbildningsbidrag,
livränta, periodiskt understöd, arvoden, ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med din tjänst, beskattningsbara naturaförmåner som bilförmån och bostadsförmån.

Följande är inte avgiftsgrundande inkomst:
försörjningsstöd, bostadsbidrag och barnbidrag.

            
 
 
 
 

 

 

nano